www.citroen-vajnorska.sk

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Kategória:
 Allianz slovenska poistovna a.sZmluvná poisťovňa s Obnova - auto s.r.o.

Kontaktná linka :
0800 12 22 22
Asistenčná služba :
+421.2.529 33 112
Tip:
Viac o likvidácii poistných udalostí na stránke  Allianz slovenska poistovna a.s.
Prečítajte si ako postupovať pri PU

Nahlásenie PU a začiatok opravy:Obhliadky  vozidiel:
Na Obhliadkovom mieste Poisťovne Allianz s.p.

Obhliadky na nepojazdné vozidlá:
Nepojazdné vozidlo sa obhliada v našom servise. Technik Allianzsp pride do našeho servisu po nahlásení poistnej udalosti, kde sa uvedie miesto obhliadky.

Priebeh opravyKontaktná osoba v Obnova - auto s.r.o.
Kovačič Dušan


Doobhliadky:
Doobhliadky poškodení zistených v priebehu opravy, štandardne zabezpečuje servis / volá technika poisťovne/.      

Ukončenie opravy - platba

Platba v hotovosti: Pri platbe v hotovosti si môže klient prevziať vozidlo ihneď po dokončení opravy /ak je dostupná kompletná kalkulácia za opravu od technika poisťovne/. Faktúru za opravu doručí do poisťovne a poisťovňa mu zašle peniaze podľa č. účtu, alebo adresy uvedených v hlásení poistnej udalosti.

Platba krycím listom:
Pri platbe na krycí list /poisťovňa hradí priamo servisu/ servis vystaví faktúru na konci opravy /ak je dostupná kompletná kalkulácia za opravu od technika poisťovne/, a odošle ju /faxom alebo mailom/ do poisťovne. Hlavnou podmienkou platby na krycí list je, že klient vyplnil žiadosť o krycí list .
Vozidlo je klientovi odovzdané až po doručení krycieho listu. Krycí list do servisu poisťovňa doručí faxom, cca. do troch dní od prevzatia všetkých podkladov potrebných k uzatvoreniu poistnej udalosti.

Žiadosť o krycí list je možné vyplniť aj dodatočne s pracovníkom servisu, alebo individuálne a doručiť do Allianzsp.