www.citroen-vajnorska.sk

Mechanické opravy a prehliadky

Každé vozidlo, tak ako aj  vozidlá značky Citroën, potrebujú pravidelnú starostlivosť. Náš servis sa v čo najväčšej miere snaží o to, aby vozidlo, na ktorom jazdíte vždy spĺňalo v čo najlepšej miere technickú spôsobilosť. Rady a odporúčania našim klientom sú robené v záujme vašej ochrany, nie ekonomického prospechu (ako si to klienti mnohých značiek autorizovaných opravárov roky vysvetľujú). Všetky rady a odporúčania našich pracovníkov (či už prijímacích technikov alebo priamo mechanikov) sú robené s čo najvyššou obozretnosťou, kde na prvom mieste je ZÁKAZNÍK a jeho BEZPEČNOSŤ a KOMFORT pri jazde vozidlom.

 

Spoločnosť OBNOVA – AUTO, s.r.o. so sídlom na Vajnorskej ulici číslo 95 poskytuje svojim zákazníkom, tak ako aj všetkým ostatným zákazníkom:

  1. pravidelnú údržbu vozidiel vo forme pravidelných PREHLIADOK (malý a veľký servis v závislosti od počtu najazdených kilometrov).
  2. malé a veľké opravy vozidiel (v závislosti od opotrebenia súčastí vozidla a postupného spotrebovávania materiálov na vozidle).
  3. pneuservis (uskladnenie PNEU naša spoločnosť neprevádzkuje z dôvodu kapacitných možností)
  4. spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje JARNÝCH a JESENNÝCH Akcií podporovaných importérom značky CITROËN
  5. spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje ostatných AKCIÍ počas roka (importér značky, lokálni dodávatelia mazív, kvapalín, bezpečnostných zariadení atď), kde existuje možnosť ponúknuť koncovému spotrebiteľovi čo najvýhodnejšie ceny materiálov a služieb
  6. vykonávanie garančných opráv (v záručnej dobe vozidla), vykonávanie zvolávacích akcií
  7. kontrola, čistenie  a plnenie klimatizácií, montáž autoalarmov, elektrických a mechanických zabezpečovacích zariadení, ďalších doplnkov a príslušenstva
  8. priamy predaj náhradných dielov a príslušenstva značky CITROËN a sprostredkovania predaja náhradných dielov iných značiek

 

Ďalšie dôležité informácie pre zákazníka:

-         Spoločnosť OBNOVA – AUTO, s.r.o. menila ceny svojich služieb naposledy vo februári 2008. Od toho času nemenila ceny poskytovaných služieb za mechanické opravy, až dňom 1. Októbra 2012 došlo k minimlnej úprave cien do 3% v priemere.Ceny originálnych náhradných dielov zaznamenali postupný pokles, takže konečné ceny za náhradné diely a príslušenstvo tiež poklesli. Do nepatrného nárastu cien služieb za faktúrované hodiny boli zahrnuté postupné nárasty cien nákladov nevyhnutných vo výrobe za roky 2008 až 2012, čiže za takmer 5 ročné obdobie (plyn, elektrická energia, voda), ako aj nárasty cien súvisiace so zneškodňovaním nebezpečných odpadov (mazivá, plasty, kvapaliny atď...).

Od 15. Októbra 2012 sme výrazne znížili účtované sadzby za prezúvanie pneumatík a stanovili výsledné paušálne ceny za pneuservis na Vajnorskej 95 v Bratislave. Ceny boli do tohto času účtované podľa cenníka mechanických prác a stanovenej časovej normy, plus použitia sady závaží. Nové paušálne ceny sú konečné a ich výška oproti konkurenčným spoločnostiam, neznačkovým servisom a pneuservisom určite výhodnejšia.

-         Počty Normohodín, ktoré si účtuje autorizovaný opravár sú účtované v súlade s internými predpismi značky CITROËN, líšiť sa môžu len vo výnimočných prípadoch (výrazné zásahy do vozidla, zložitosť veľkých opráv), na čo je však klient pred takýmito zásahmi vopred na mieste, prípadne telefonicky upozornený prijímacím technikom a v oprave sa pokračuje až po súhlase zákazníka.


Poistné udalosti »
Cenník servisných prác »
Cenník prezúvania pneumatík »
Cenník servisných opráv (novinka) »