www.citroen-vajnorska.sk

Generali Slovensko a. s.

Kategória:
Od 1.10.2008 zastupuje Českú poisťovňu slovensko a.s. a Poisťovňu Generali a.s.

Generali Slovensk

Kontaktná linka :
0850 111 117 (volania zo SR), 02/58 276 666 (volania zo zahraničia).
Tip:
Prečítajte si Postup klienta pri nahlasovaní poistnej udalosti.

Nahlásenie PU a začiatok opravy:

Obhliadky :
Na Obhliadkových miestach  Generali Slovensko, a. s.

Obhliadky na nepojazdné vozidlá:
Vozidlo odstavené v našom autoservise ako po nehode nepojazdné, je treba nahlásiť v poisťovni. Pri nahlasovaní treba uviesť, že vozidlo sa nachádza v našom autoservise a poisťovňa zabezpečí obhliadku na mieste.

 

Priebeh opravy

Kontaktná osoba v Obnova - auto s.r.o.
Kovačič Dušan

Doobhliadky:
Doobhliadky poškodení zistených v priebehu opravy, štandardne zabezpečuje servis / volá technika poisťovne/.

Ukončenie opravy - platba

Platba v hotovosti: Pri platbe v hotovosti si môže klient prevziať vozidlo ihneď. Faktúru za opravu doručí do poisťovne a poisťovňa mu zašle peniaze podľa č. účtu, alebo adresy uvedených v hlásení poistnej udalosti.

Platba krycím listom:
Pri platbe na krycí list /poisťovňa hradí priamo servisu/ servis vystaví faktúru na konci opravy, a odošle ju /faxom alebo mailom/ do poisťovne. Hlavnou podmienkou platby na krycí list je, že klient  požiadal poisťovňu o krycí list. Žiadosť o krycí list môžete aj dodatočne vypísať a zaslať ju faxom (+421 2 58 27 61 58), e-mailom registracia.oks@gsl.sk alebo poštou na adresu poisťovne:

Generali Slovensko, a. s.
Plynárenská 7/C
824 79 Bratislava 26


Vozidlo je klientovi odovzdané až po doručení krycieho listu. Krycí list do servisu poisťovňa doručí faxom.