www.citroen-vajnorska.sk

UNIQA poisťovňa, a.s.

Kategória:
Uniqa

Kontaktná linka :
0850 111 400
Asistenčná služba
Tip:
Prečítajte si Hlásenie škodových udalostí.

Nahlásenie PU a začiatok opravy:

Obhliadky  vozidiel:
Na Obhliadkovom mieste UNIQA poisťovňa a.s.
Obhliadky na nepojazdné vozidlá:
Nepojazdné vozidlo sa obhliada v našom servise. Technik Českej poisťovne pride do našeho servisu po nahlásení poistnej udalosti, kde sa uvedie miesto obhliadky.

Priebeh opravy

Kontaktná osoba v Obnova - auto s.r.o.
Kovačič Dušan

Doobhliadky:
Doobhliadky poškodení zistených v priebehu opravy, štandardne zabezpečuje servis / volá technika poisťovne/.

 

Ukončenie opravy - platba

Platba v hotovosti: Pri platbe v hotovosti si môže klient prevziať vozidlo ihneď po dokončení opravy . Faktúru za opravu doručí do poisťovne a poisťovňa mu zašle peniaze podľa č. účtu, alebo adresy uvedených v hlásení poistnej udalosti.

Platba krycím listom:
Pri platbe na krycí list /poisťovňa hradí priamo servisu/ servis vystaví faktúru na konci opravy /ak je dostupná kompletná kalkulácia za opravu od technika poisťovne/, a odošle ju /faxom alebo mailom/ do poisťovne. Hlavnou podmienkou platby na krycí list je, že klient vyplnil žiadosť o krycí list .
Vozidlo je klientovi odovzdané až po doručení krycieho listu. Krycí list do servisu poisťovňa doručí faxom, cca. do piatich dní /zväčša je to skôr/ od prevzatia všetkých podkladov potrebných k uzatvoreniu poistnej udalosti.

Žiadosť o krycí list je možné vyplniť aj dodatočne s pracovníkom servisu, alebo individuálne a doručiť do Českej poisťovne.